Please wait...
Nepřihlášený uživatel
home
 → Page for students → Mag
iduzel: 53659
idvazba: 62000
šablona: stranka
čas: 24.7.2024 03:54:35
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 53659
idvazba: 62000
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'greencats.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/student/mag'
iduzel: 53659
path: 8549/53383/53431/53439/53651/53653/53659
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomová práce / Master Thesis

There is a possibility to write the thesis in English.

Vývoj ekologicky šetrných nosičových měďnatých katalyzátorů pro hydrogenolýzu esterů

Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Aubrecht, Ph.D. 
Konzultant: prof. Ing. David Kubička, Ph.D. MBA

Stručná anotace:

Diplomová práce je zaměřena na využití principů zelené chemie při vývoji ekologicky šetrných hydrogenolýzních katalyzátorů. Cílem práce je nahradit tradiční CuCr katalyzátory, při jejichž výrobě vznikají nebezpečné Cr odpady, ekologicky šetrnějšími Cu nosičovými katalyzátory. Díky vývoji nových katalyzátorů bude možné uskutečnit hydrogenolýzu esterů vedoucí k příslušným alkoholům s širokým spektrem použití za mírnějších reakčních podmínek, než je tomu v případě CuCr katalyzátorů (>250°C a >25 MPa H2). Diplomová práce je založena na běžícím výzkumném projektu a zahrnuje přípravu a charakterizaci nosičových Cu katalyzátorů a jejich následné testování v hydrogenolýze esterů.

 Hydrogenace 5-hydroxymethylfurfuralu na chemikálie s vyšší přidanou hodnotou

Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Aubrecht, Ph.D. 
Konzultant: prof. Ing. David Kubička, Ph.D. MBA

Stručná anotace:

Zpracováním biomasy se získavají tzv. platformní molekuly, které jsou základními stavebními kameny pro syntézu chemických specialit. Jednou takovou chemikálií je 5-hydroxymethylfurfural (HMF). Jeho hydrogenačním zpracováním se získavají látky s přidanou hodnotou pro využití v polymerním průmyslu nebo jako složka biopaliv. Kontrolou jednotlivých reakčních podmínek je možné kontrolovat selektivitu jednotlivých reakcí a zacílit tak na žádaný produkt.

Updated: 25.4.2024 08:19, Author: Jaroslav Aubrecht