Please wait...
Nepřihlášený uživatel
home
 → Page for students → Mag
iduzel: 53659
idvazba: 62000
šablona: stranka
čas: 3.7.2022 00:30:16
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomová práce / Master Thesis

There is a possibility to write the thesis in English.

Aktuální pro akademický rok 2021/2022

Vývoj ekologicky šetrných nosičových měďnatých katalyzátorů pro hydrogenolýzu esterů

Vedoucí práce: Ing. David Kubička, Ph.D. MBA
Konzultant: Ing. Jaroslav Aubrecht / Ing. Violetta Pospelova

Stručná anotace:

Diplomová práce je zaměřena na využití principů zelené chemie při vývoji ekologicky šetrných hydrogenolýzních katalyzátorů. Cílem práce je nahradit tradiční CuCr katalyzátory, při jejichž výrobě vznikají nebezpečné Cr odpady, ekologicky šetrnějšími Cu nosičovými katalyzátory. Díky vývoji nových katalyzátorů bude možné uskutečnit hydrogenolýzu esterů vedoucí k příslušným alkoholům s širokým spektrem použití za mírnějších reakčních podmínek, než je tomu v případě CuCr katalyzátorů (>250°C a >25 MPa H2). Diplomová práce je založena na běžícím výzkumném projektu a zahrnuje přípravu a charakterizaci nosičových Cu katalyzátorů a jejich následné testování v hydrogenolýze esterů.

 Katalytická deoxygenace modelových kyslíkatých sloučenin a jejich směsí

Vedoucí práce: Ing. David Kubička, Ph.D. MBA
Konzultant: Ing. Bogdan Shumeiko

Stručná anotace:

Diplomová práce je zaměřena na efektivní zhodnocení obnovitelných surovin díky zvýšení účinnosti deoxygenačních katalyzátorů a přispívá k naplnění „Zelené dohody pro Evropu“. Cílem práce je popsat, jak se během deoxygenace ovlivňují různé typy kyslíkatých látek, konkrétně fenoly a estery. Díky nalezení a pochopení vztahu mezi složením reakční směsi a konverzí kyslíkatých látek na žádané uhlovodíky bude možné optimalizovat složení a aktivitu deoxygenačních katalyzátorů. To přispěje k efektivnějšímu zpracování komplexních směsí kyslíkatých látek na pokročilá biopaliva. Diplomová práce je založena na běžícím výzkumném projektu a zahrnuje přípravu a charakterizaci nosičových NiMo katalyzátorů a jejich následné testování v deoxygenaci modelových směsí kyslíkatých látek.

Multifunkční katalyzátory pro zhodnocení kyslíkatých látek získaných transformací biomasy

Vedoucí práce: Ing. David Kubička, Ph.D. MBA
Konzultant: post-doc

Stručná anotace:

Diplomová práce je zaměřena na efektivní zhodnocení obnovitelných surovin integraci kondenzačních a deoxygenačních reakcí a přispívá k naplnění „Zelené dohody pro Evropu“. Cílem práce je navrhnout a ověřit katalytický systém, který umožní současnou kondenzaci nízkomolekulárních aldehydů a ketonů a deoxygenaci kondenzačních produktů. Tento inovativní přístup umožní jednostupňovou syntézu komponent pokročilých biopaliv, popřípadě petrochemických surovin. To přispěje k efektivnějšímu zpracování komplexních směsí kyslíkatých látek na pokročilá biopaliva. Diplomová práce je založena na běžícím výzkumném projektu a zahrnuje přípravu a charakterizaci multifunkčních katalyzátorů a jejich následné testování ve společné kondenzaci a deoxygenaci směsí kyslíkatých látek.

Updated: 23.9.2021 12:31, Author: Jaroslav Aubrecht